News

« Back

X Jornades d'Història

Raquel Alonso abre las X Jornades d'Història del monestir de les Avellanes. Ora et labora. La vida diaria al monestirs medievals. 8 y 9 de julio

http://www.udl.cat/ca/serveis/estiu/Cursos/ora-et-labora/